Schoolbestuur

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze drie scholen. Tot de taken behoren o.a. het uitwerken van het pedagogisch project en het aanwerven van personeel (directie, leerkrachten en ondersteunend personeel). Het schoolbestuur ontvangt werkingsmiddelen en subsidies van de Vlaamse overheid en is verantwoordelijk voor het gebruik van die middelen.

 

Samenstelling

- voorzitter: Karel Geboes

- secretaris: Lieve Heylen

- penningmeester: Tjeu van Diessen

- overige leden: Monique Hendrickx, Steven Roeland, Jos Thys, Annick Van Boxelaer, Christ'l Van Vaerenbergh, Carlos Vermeire, Roland Waegemans