Schoolbestuur

Het schoolbestuur  “Scholen Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Sint-Niklaas vzw”  draagt de eindverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van drie scholen: Basisschool OLVP Plezantstraat, Basisschool OLVP Watermolendreef en OLVP secundair onderwijs. Deze scholen dragen allemaal dezelfde visie uit: “iedereen telt”.

De taken en de verantwoordelijkheden van het schoolbestuur zijn zeer uiteenlopend. 

Het schoolbestuur zet de lijnen uit voor de visie van de school en voor het pedagogisch project gebaseerd op die visie.
Verder staan zij in voor de aanwerving van het personeel (directie, leraars, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel) en hebben zij aandacht voor de veiligheid en het welbevinden van alle personeelsleden.  
Ook het beheer van het patrimonium en van het erfgoed valt onder bevoegdheid van het schoolbestuur.

De Vlaamse overheid stelt werkingsmiddelen ter beschikking aan scholen. Het is de taak van het schoolbestuur om deze budgetten verstandig te beheren en efficiënt te besteden.  

Bij zijn werking rekent het schoolbestuur uiteraard op de loyale medewerking van al zijn personeelsleden om de vooropgestelde visie en alle voornemens en plannen te realiseren in het belang van onze school en haar toekomst.
 
Samenstelling
- voorzitter: Monique Hendrickx
- secretaris: Lieve Heylen
- penningmeester: Tjeu van Diessen
- overige leden: Karel Geboes, Steven Roeland, Jos Thys, Annick Van Boxelaer, Christ'l Van Vaerenbergh, Carlos Vermeire