Schoolreglement

Schoolreglement

Afspraken en structuren helpen mee aan het realiseren van een fijn schoolklimaat. Respect, verantwoordelijkheid en eerlijkheid vinden we zeer belangrijk.
Het volledige schoolreglement vind je hier.