Directie

An Van Haut
An Van HautAlgemeen directeuran.vanhaut@olvp.be
Tom Spilliaert
Tom Spilliaertpedagogisch directeur 1e graadtom.spilliaert@olvp.be
Isabel Smet
Isabel Smetpedagogisch directeur 2e graadisabel.smet@olvp.be
Nathalie Peeters
Nathalie Peeterspedagogisch directeur 3e graadnathalie.peeters@olvp.be