Directie

An Van Haut
An Van HautAlgemeen directeuran.vanhaut@olvp.be
Tom Spilliaert
Tom Spilliaertdirecteur leerlingen 1e - 3e jaartom.spilliaert@olvp.be
Isabel Smet
Isabel SmetOperationeel directeurisabel.smet@olvp.be
Nathalie Peeters
Nathalie Peetersdirecteur leerlingen 4e - 7e jaarnathalie.peeters@olvp.be