Leerlingenbegeleiders

 Cynthia Moortgat
Cynthia MoortgatLeerlingenbegeleider 1e graadcynthia.moortgat@olvp.be
Mieke Nuyttens
Mieke NuyttensLeerlingenbegeleider 2e graadmieke.nuyttens@olvp.be
Sylvie Devos
Sylvie DevosLeerlingenbegeleider 3e graadsylvie.devos@olvp.be