Rapporten & oudercontacten

Rapporten & oudercontacten

Meerdere keren per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee met een overzicht van de behaalde resultaten. Hierop staan de resultaten van ‘dagelijks werk’, dit zijn toetsen, taken en persoonlijk werk die doorheen de lesweken worden opgegeven.

De data van deze rapporten zijn terug te vinden in de schoolkalender.

Daarnaast zijn er ook twee semesterrapporten (in december en juni) met daarop zowel de punten voor dagelijks werk, als voor de examens. We verwachten dat elk semesterrapport door een ouder wordt afgehaald tijdens het oudercontact. Zo kan de klastitularis de resultaten, de opmerkingen van de klassenraad en het studieadvies mondeling toelichten.

Voor de paasvakantie worden de resultaten van de partiële proeven meegedeeld in een rapport.

Oudercontacten

Enkele keren per jaar organiseert de school een contactavond tussen leraren en ouders. Ouders bepalen zelf met wie ze precies willen praten. Samen met de leraren bekijken ze de resultaten van hun kinderen, de aanpak en studiehouding of de verdere studieplannen.

Naast een gesprek met de klassenleraar is ook een gesprek met een vakleraar, leerlingbegeleider of een directeur mogelijk.