Schoolreglement

Het volledige schoolreglement kan u hier raadplegen.

Op zoek naar de belangrijkste informatie over onze school?
Die vindt u in onze infobrochure 2023-2024.