Schoolkosten

De schoolrekening wordt maandelijks meegegeven met de leerlingen. Naast het te betalen bedrag vindt u er ook een duidelijk overzicht terug van de kosten die gemaakt werden.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte kosten en niet-verplichte kosten. De verplichte kosten maken deel uit van de maximumfactuur, en worden via de schoolrekening over het hele schooljaar gespreid.

In het document "Kostenbijdragen schooljaar 2023-2024" vindt u een gedetailleerd overzicht terug van alle schoolkosten, aangevuld met informatie over de kansenpas, schoolpremie en schooltoelage.

Hulp nodig of graag wat extra uitleg? Daarvoor kan u steeds terecht op het secretariaat.
Voor meer informatie verwijzen we ook graag door naar de website van Onderwijs Vlaanderen.