inschrijvingen

Ook onze secretariaatmedewerkers mogen genieten van een welverdiende vakantie. Het secretariaat sluit vanaf donderdag 6 juli en opent opnieuw op donderdag 24 augustus. U kan ons dus terug bereiken vanaf 24 augustus.

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Zoek je nog een plaatsje voor uw kind op onze school? Ga dan naar www.naarschoolinsintniklaas.be of kijk in het rooster hieronder. Daar kan u lezen of er nog vrije plaatsen zijn. U kan dan contact opnemen met onze school voor een afspraak.

Capaciteiten 2023-2024             Vrije Plaatsen 
K1 -Geboortejaar 2021 JA
K1 - Geboortejaar 2020 JA
K2 - Geboortejaar 2019 NEE
K3 - Geboortejaar 2018 NEE
L1 JA
L2 NEE
L3 NEE
L4 JA
L5 JA
L6 JA

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Zoek je nog een plaatsje voor uw kind op onze school? Ga dan naar www.naarschoolinsintniklaas.be of kijk in het rooster hieronder. Daar kan u lezen of er nog vrije plaatsen zijn. U kan dan contact opnemen met onze school voor een afspraak.

 

Capaciteiten 2022-2023             Vrije Plaatsen 
K1 -Geboortejaar 2020 JA
K1 - Geboortejaar 2019 JA
K2 - Geboortejaar 2018 NEE
K3 - Geboortejaar 2017  JA
L1 NEE
L2 NEE
L3 JA
L4 NEE
L5 NEE
L6 JA

Wat breng je mee?

 - de kids-ID of SI+-kaart van uw kind, of een ander officieel identiteitsbewijs (uittreksel
  geboorteakte,...)
 - twee klevertjes van het ziekenfonds

 

Zijn er speciale voorwaarden?

Zesjarigen kunnen pas starten in het eerste leerjaar als ze het schooljaar ervoor minstens 250
halve dagen naar school zijn geweest in een  Nederlandstalige kleuterschool. Onze school moet
voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening
uitvoeren.  Indien we het op basis van deze resultaten nodig achten, wordt er een taaltraject
voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van uw kind. 

Veelgestelde vragen

Wanneer mag mijn kind naar de kleuterschool? 

Als je kind 2 jaar en 6 maanden is, mag hij/zij naar de kleuterschool.

Dat kan op één van de 7 instapmomenten.

Welke zijn die instapmomenten?

 de eerste schooldag na de zomervakantie
 de eerste schooldag na de herfstvakantie
 de eerste schooldag na de kerstvakantie
 de eerste schooldag van februari
 de eerste schooldag na de krokusvakantie
 de eerste schooldag na de paasvakantie
 de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Op welke dagen/uren kan ik mijn kind inschrijven?

 Dat kan elke werkdag tussen 8.00u en 16.00u, best op afspraak.
 Tijdens de zomervakantie kan dat vanaf 23 augustus tussen 09.00u en 12.00u en tussen 13.00u en 16.00u.