Groene speelplaats

Waarom willen we de speelplaats vergroenen?

We doen het natuurlijk in de eerste plaats voor de leerlingen! Een groene speelplaats biedt enorm veel motorische en geestelijke voordelen. Heel wat wetenschappelijke studies wijzen op het belang van natuur in de schoolomgeving, zowel voor de ontwikkeling van de leerlingen in het algemeen als voor hun milieugedrag. Veel kinderen en jongeren lijden aan een ‘natuurtekortstoornis’. Een avontuurlijke en natuurrijke speelplaats biedt tal van positieve effecten: minder ongelukken, meer speelkansen, minder

 negatief gedrag zoals pesten, … Het stimuleert kinderen om meer te bewegen en het bevordert hun motorische ontwikkeling, de kinderen vinden de school leuker, ze voelen zich beter in hun vel, hebben meer vriendjes, er wordt minder ruzie gemaakt en minder gepest. Indirect draagt het ook bij tot een verbetering van de concentratie.

Aan de naam van het project, “#klimaatgezonde speelplaatsen”, merk je natuurlijk ook al dat we het deels doen voor het klimaat. Onze wereld is in nood, het klimaat verandert en onze gezonde lucht raakt op. Ook wij willen als school iets doen om onze planeet, en dus ook onze leerlingen, meer zuurstof te geven. Vergroening draagt bij aan de kwaliteit van bodem, water, lucht en biodiversiteit. Ook zorgt ontharding (verharding vervangen door beplanting) er voor dat regenwater kan infiltreren en dus niet de riolering overbelast. We willen de natuurlijke waterhuishouding mee herstellen en water niet versneld afvoeren maar de bodem gebruiken als een spons, die water opneemt en afgeeft wanneer het nodig is. De beplanting is goed voor de biodiversiteit, stadsverkoeling, CO2 opslag, …
En last but not least :),  een  leukere  en  mooiere omgeving isook  goed  voor de leerkrachten, die  binnenkort ook buiten leskunnen geven in en over het groen. 

Er werd reeds een visietekst opgesteld die onze leidraad wordt om dit project verder vorm te geven!

Klik hier om de visietekst te lezen. 

Onze school schreef zich in voor projectsubsidie van stad Sint-Niklaas.

Wij kregen het nieuws dat we op 11 000 euro subsidie mogen rekenen.

Er werd een praatplan gemaakt. De werkgroep heeft dit al een eerste keer bekeken en opmerkingen gegeven.

Hier vindt u meer informatie. 

Ondertussen zijn er steeds meer veranderingen doorgevoerd. Er werd een buitenkeuken geplaats op de speelplaats van de lagere school. In combinatie met de zandbak zorgt dit voor veel speelplezier bij jong en oud.

Enkele enthousiastelingen en de aannemer gingen in de zomer van 2022 van start met de grotere werken. Er werden stukken speelplaats onthard en er werden voorbereidingen getroffen voor aanplantingen.

In de winter van 2022 en het voorjaar van 2023 zagen we al heel wat veranderen: een "boomhut", een pergola, bomen en aanplantingen,... De vergroening is steeds zichtbaarder. Nu is het aan de planten om te groeien en te bloeien!                

Er zijn nog enkele aanpassingen die moeten gebeuren. Ook de omgeving naast de school is nog volop in verandering. We wachten nu de werken aan het Sportkringpark af om daarna nog enkele ingrepen te doen. Zo komt er nog een groene speelheuvel en zal er een nieuwe toegangspoort komen aan de kant van het park. 

Maar stap voor stap krijgt onze groene speelplaats steeds meer vorm en komt de realisatie weer een beetje dichterbij.