Digitale gedragscode

Algemene afspraken

 • Je beschikt over een chromebook of tablet (ofwel persoonlijke eigendom ofwel in bruikleen van de school volgens Digisprong voorwaarden).
 • Je brengt je chromebook of tablet elke dag in functionerende toestand (opgeladen, niet stuk...) mee naar school. (Op school laad je je toestel niet op.) 41/42
 • Je gebruikt je gsm/smartphone niet bij verplaatsing in gangen en op trappen.
 • Je gebruikt je gsm/smartphone enkel tijdens de les wanneer de leraar dit uitdrukkelijk toestaat.
 • Bij de start van het schooljaar ontvang je een @olvp.be account dat je enkel voor schoolse communicatie en toepassingen gebruikt.
 • Je checkt dagelijks je mails op je @olvp.be mailadres.

Afspraken i.v.m. eigen verantwoordelijkheid over het device

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je chromebook / tablet (ofwel persoonlijke eigendom ofwel in bruikleen van de school volgens Digisprong voorwaarden). In geval van diefstal, beschadiging, etc. kan je de school niet verantwoordelijk stellen.
 • Je naam staat op de buitenzijde van je chromebook / tablet.
 • Je gebruikt je chromebook / tablet enkel in de les en voor lesdoeleinden waarvoor de leerkracht je de toestemming gaf.
 • In een eetruimte, tijdens eetmomenten is het gebruik van een chromebook / tablet niet toegelaten.
 • Op de speelplaats is het gebruik van een chromebook / tablet niet toegelaten.
 • Als je chromebook / tablet niet in gebruik is, berg je deze veilig op in de beschermhoes.
 • Je neemt je chromebook / tablet altijd mee naar huis in de beschermhoes en laat het toestel nooit op school achter.

Afspraken i.v.m. het materiële gebruik van een tablet/chromebook op school

 • Bij de start van het schooljaar installeer je Google device policy op je tablet.
 • Als je je niet aan deze afspraak houdt, kan je niet rekenen op ondersteuning van het ICT-team.
 • De chromebook / tablet die je aankocht via de school wordt geregistreerd op schooIk gebruik mijn device enkel in de les als ik toestemming heb van de leerkracht.

Afspraken i.v.m. het gebruik van het schoolnetwerk

 • De school kan zien welke sites je bezoekt. Bij vermoeden van misbruik worden de logbestanden gecontroleerd.
 • Je downloadt geen zware bestanden of streams tijdens schooltijd die niet nodig zijn voor de lesdoeleinden. Zo voorkom ik overbelasting van het draadloze netwerk.
 • OLVP heeft het recht om de toegang tot communicatiemiddelen te beperken, zoals het beperken van toegang tot bepaalde sites, andere digitale platformen of toegang tot het draadloze netwerk. OLVP kan het recht tot gebruik van een deel van het netwerk, internet en/of een ander elektronisch communicatiemiddel toestaan, maar ook altijd weer intrekken.
 • Het is niet toegestaan om elektronische communicatiemiddelen voor onacceptabele doeleinden te gebruiken, zoals elke vorm van gebruik die de kwaliteit van het draadloze netwerk in gevaar brengt of die schade aan personen of instellingen veroorzaakt.
 • Het is uiteraard niet toegestaan om:
  • sites/adressen te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten;
  • pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken, beluisteren, te downloaden of te verspreiden;
  • zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet-openbare bronnen op het intranet en/of internet;
  • opzettelijk informatie waartoe men via intranet en/of internet toegang heeft verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen;
  • berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
  • aanstootgevende, dreigende, beledigende, seksueel getinte, godslasterlijke, racistische dan wel discriminerende berichten te verzenden of door te sturen.

Afspraken i.v.m. privacy

 • Je maakt geen gebruik van de mogelijkheid om foto’s te nemen en/of filmopnames te maken. Je zorgt ervoor dat op school de webcam functie uit staat. Enkel indien de leerkracht uitdrukkelijk de toestemming geeft om te fotograferen, te filmen of de webcam aan te zetten, gebruik je deze functies. Zonder toestemming opnames maken en verspreiden is een inbreuk op het portretrecht.
 • Je bent verantwoordelijk voor je gebruikersnaam en voor je wachtwoorden. Je beschermt die ook geeft ze niet door aan anderen. Het wachtwoord moet voldoen aan de door OLVP bepaalde criteria.
 • Je bent bereid de nodige know-how op te doen en een aanspreekpunt te zijn om anderen te helpen die dezelfde hardware gebruiken.
 • Je gebruikt de naam en/of het logo van de school niet in een account of groep.