leerlingenraad

leerlingenraad

Ook de leerlingenraad is een inspraakorgaan binnen de school, dat bestaat uit leerlingen die dit kiezen op vrijwillige basis.

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over extra activiteiten op school, regels en afspraken, het (mee)organiseren van een evenement op school en deelname aan diverse commissies.
Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de schoolraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan.
Een leerlingenraad heeft slechts een adviserende rol en kan dus geen veranderingen afdwingen. De leerlingenraad heeft een informatie- en communicatieplicht jegens alle leerlingen.
Onze leerlingenraad is lid van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

Top
Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer weten…