Lees meer over onze digitale gedragscode

Afspraken i.v.m. eigen verantwoordelijkheid over het device

 • Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn device. In geval van diefstal, beschadiging, etc. kan ik de school niet verantwoordelijk stellen.
 • Ik weet dat het nuttig is te zorgen dat mijn device herkenbaar van mij is, bijvoorbeeld door mijn device te kentekenen.
 • Ik zorg voor een geschikte bescherming en opbergmogelijkheid voor mijn device. Bij les- of lokaalwisselingen steek ik mijn device altijd in een beschermhoes. Als ik mijn device niet nodig heb tijdens de les, dan steek mijn device in een beschermhoes en berg het op. Ik neem mijn device altijd mee naar huis en laat het nooit op school achter.

Afspraken i.v.m. het materiële gebruik van een device op school

 • Ik zorg er zelf voor dat mijn device opgeladen is (wordt). Ik laad mijn accu thuis op en kom met een volle accu naar school.
 • Ik gebruik altijd oortjes als ik gebruik maak van audio, zodat ik de anderen niet stoor.
 • Ik weet dat ik mijn toestel moet registreren voor gebruik op school en ben ook bereid het gevraagde profiel te activeren.
 • Ik weet dat ik het ICT-team kan bereiken als er tijdens het gebruik van mijn device voor een lesactiviteit een storing is in de werking, maar besef tegelijkertijd dat door de grote verscheidenheid aan toestellen, er niet altijd een oplossing mogelijk is.
 • In een eetruimte en tijdens eetmomenten is het gebruik van mijn device niet toegelaten.
 • Ik meld me af of schakel mijn device uit als ik er niet meer mee werk.

Afspraken i.v.m. het gebruik van een device in de les

 • Ik gebruik mijn device enkel in de les als ik toestemming heb van de leerkracht.
 • Ik gebruik mijn device enkel voor die acties (cursus consulteren, informatie opzoeken op het internet, …) waarvoor de leerkracht mij toestemming gaf.

Afspraken i.v.m. het gebruik van het schoolnetwerk

 • Ik besef dat de school kan zien welke sites ik bezoek. Bij vermoeden van misbruik zullen de logbestanden gecontroleerd worden.
 • Ik download geen zware bestanden tijdens schooltijd. Zo voorkom ik overbelasting van het draadloze netwerk.
 • Ik erken dat OLVP zich het recht voorbehoudt om de toegang tot communicatiemiddelen te beperken, zoals het beperken van toegang tot bepaalde sites, andere digitale platformen of toegang tot het draadloze netwerk. OLVP kan het recht tot gebruik van een deel van internet en/of een ander elektronisch communicatiemiddel toestaan, maar ook altijd weer intrekken.
 • Ik besef dat het niet is toegestaan om elektronische communicatiemiddelen voor onacceptabele doeleinden te gebruiken. Bij onacceptabel gebruik van internet moet onder andere worden gedacht aan elke vorm van gebruik die de kwaliteit van het draadloze netwerk in gevaar brengt of die schade aan personen of instellingen veroorzaakt.
 • Het is in het bijzonder niet toegestaan om via internet of via e-mail met mijn device: sites/adressen te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten;
  • pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend
  • materiaal te bekijken, beluisteren of te downloaden of te verspreiden;
  • zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het
  • intranet en/of internet;
  • opzettelijk informatie waartoe men via intranet en/of internet toegang heeft
  • verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen;
  • berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
  • aanstootgevende, dreigende, beledigende, seksueel getinte, godslasterlijke,
  • racistische dan wel discriminerende berichten te verzenden of door te sturen.

Afspraken i.v.m. privacy

 • Ik maak geen gebruik van de mogelijkheid op mijn device tot het nemen van foto’s of maken van films met mijn device. Ik zorg ervoor dat op school de webcamfunctie uit staat. Enkel indien de leerkracht uitdrukkelijk de toestemming geeft om te fotograferen, te filmen of de webcam aan te zetten, gebruik ik deze functies van mijn device.
 • Ik ben voorzichtig met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Ik weet dat alles wat onder mijn naam gebeurt ook op mijn naam staat geregistreerd.
 • Ik geef mijn gebruikersnaam en wachtwoord niet door aan anderen. Dit betekent concreet dat ik slechts op één device tegelijkertijd aanmeld.
 • Ik ben bereid de nodige know-how op te doen en een aanspreekpunt te zijn om anderen te helpen die dezelfde hardware gebruiken.
Top
Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Meer weten…