oudercomité

Het oudercomité heeft een ondersteunende functie en heeft 4 kerntaken:

* informeren van alle ouders via schoolkrant, website, infoavond, ....

* ondersteunen van ontmoetingsactiviteiten zoals het schoolfeest, het eetfestijn, ....

* ondersteunen van de schoolwerking door middel van hand- en spandiensten, mogelijks ook financieel ondersteunen

* meedenken over thema's die ouders aanbelangen zoals verkeersveiligheid, schoolkosten, ...

Leden: Sandra Thierens, Elke De Lille, Isabelle Goossens & Kim Verschueren

Afgev. schoolteam: Veerle Mariman & Jeroen Van Hecke

Directeur: Nelson De Vos

Contactgegevens:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website oudercomité

Facebookpagina oudercomité

Top